بالای صفحه

فرم سفارش کلی محصولات

با وارد کردن شماره ایتم ها (محصولات) و تعدادشان میتوانید سریعتر کالای مورد نظر را به سبد خرید اضافه کنید

شماره ایتم# و تعداد را در خانه های زیر تایپ کنید
 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

 • تعداد

  # ایتم

سفارش محصولات با روش Copy & Paste

آیا می خواهید با صرفه جویی در وقت، سریع تر سفارش دهید؟

با روش زیر به سادگی می توانید شماره آیتم ها (محصولات) را از فایل خود مطابق الگوی زیر کپی و وارد نمایید. (Copy & Paste) :

/تعداد،شماره آیتم (محصول)

/Item[Comma]Quantity#