بالای صفحه

راهنمای سایت


برای اینکه این کار را انجام دهید، Grainger دارای نوار، چسب و مهر و موم است که آیا شما نیاز به بسترهای باند، تعمیر بتن یا مصالح ایموشن ایمنی دارید. برای نوار کاست، نوار پوششی و نوار بسته بندی برای استفاده روزمره خریداری کنید. نوار الکتریکی و فوم را برای کاربردهای خاص فقط در عرض عرض، قدرت و رول اندازه گیری کنید تا نیازهایتان را برآورده کنید. انتخاب گرینگر از اپوکسی، چسب و سیمان نیز بسیار گسترده است.